Schmotzer UD2012 in Lithuania

Schmotzer UD2012 pasėjusi virš 100 hektarų cukrinių runkelių.
Platesnę informaciją apie Schmotzer gaminius rasite here.

April 15, 2014